Karçel A.Ş. ISO 14001 Kapsamı

KARÇEL A.Ş. ; TS-EN-ISO 14001 standard şartlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmayı, dokümante etmeyi, uygulamayı ve bu sistemin etkinliğinin sürekli gelişimini taahhüt eder.

Çevre Yönetim Sistemi El Kitabı, TS EN ISO 14001:2015 standardı şartlarını, KARÇEL A.Ş. ye bağlı tüm birimlerinin uygulamasını ve sürekli iyileştirilmesini, Çevre performansının artırılması, Çevre amaç ve hedeflerine ulaşma, Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikleri, İç ve Dış Hususlar, İlgili tarafların (Çalışanlar, Tedarikçiler, Müşteriler, Yasal Kurumlar..) ihtiyaç ve beklentileri ,Çevresel riskler ve yaşam döngüsü çerçevesinde yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.

KARÇEL A.Ş., kapsamı tanımlarken tüm iç ve dış meseleleri (4.1), şartları (4.2), organizasyonu ve fiziksel sınırlarını, kontrol üzerindeki yetkisini ve yeteneğini kullanır. KARÇEL A.Ş. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin faaliyet konuları ve kapsamı:

Teknik Kapsam
Çelik Konstrüksiyon sektöründe öncü bir şirket olan firmamız ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI faaliyet konusu kapsamında profil ,levha, saç, boru vb. gibi hammadde ,mamül, yarı mamül kullanarak büyük yatırımların , çelik konstrüksiyon imalatlarının yapımını (Fabrika Binaları, Enerji Nakil Hatları, Köprüler, Anten Direkleri, Spor Salonları, Prefabrik binalar vs.) gerçekleştirmiştir, gerçekleştirmektedir. Hammadde, mamül ve yarı mamül olarak kullandığı malzemeler ve ürünleri sertifikalı olup; doğal kaynak tahribatını sağlamadığını kanıt altında muhafaza etmektedir.

Coğrafi Kapsam
ISO 14001:2015 ÇYS’ nin uygulandığı tesis; Karabük İli, Merkez İlçesi, Kardemir Sahası İçi, Karçel Binası adreside tapunun 45-46 pafta, 106 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı, 72.341 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 36.000 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. Tesisin İletişim bilgileri Firma Tanıtımı bölümünde belirtildiği gibidir.